Besök Svalskulla vindpark

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Nu har det gått ett halvår sedan Svalskulla vindkraftpark invigdes i Närpes stad. Med anledning av detta vill vi erbjuda Er en möjlighet att uppleva en modern vindkraftspark i full drift.

Utöver information om Svalskulla vindpark kommer möjligheter ges att samtala om lokala upplevelser och erfarenheter från etableringen av parken med bl.a. närboende och medlemmar av det lokala jaktlaget. Även representanter från Dynamo näringslivsutveckling och Närpes stad kommer att vara på plats för att svara på frågor.

På olika avstånd från turbinerna kommer Ni få kliva ur bussen för att med egna ögon och öron uppleva samt mäta ljudnivån från vindkraftverken.

Besöket ordnas i form av en gemensam busstur vid 3 olika tillfällen och uppsamlingsplatser. Anmäl Er till det tillfälle som passar Er bäst.

Datum Samlingsplats Avresa Återkomst
2015-04-14 Kalax skola 17:30 20:30
2015-04-15 Pörteborg 17:00 21:00
2015-04-16 Malax Kommunhus 16:00 22:00
Petalax högstadie 16:30 21:30
Molpe skola 16:45 21:15
Korsnäs UF 17:00 21:00

 

Anmäl Er senast den 7 april till: anmalan@vindin.fi eller per telefon till Allan Nyholm 0400-261440.

Ange: Namn, datum och uppsamlingsplats

Under resan bjuder vi på enklare förtäring i form av smörgås och kaffe.

Beviljad ledningskoncession från Energimarknadsinspektionen

posted in: Sävar | 0

Umeå Energi Elnät AB har beviljats koncessions för den tänkta ledning som skall ansluta vindkraftsparken. Koncessionen är villkorad mot laga kraft vunnet tillstånd för VindIns vindkraftspark, Ivarsboda-Gryssjön (projekt Sävar).

145 kV Ledningen planeras att anläggas som luftledning från södra delen av vindkraftsområdet fram till E4 där den markförläggs resterande del in till stationen i Sävar. Passagen under E4:an och Sävarån  planeras att utföras genom sk. styrd borrning. Den totala ledningslängden är ca 8 km.

Beslutet erhölls 2014-08-13 och finns att ladda ned här: Beslut EI Dnr 2012-101585

 

Beslut om tillstånd – Länsstyrelsen Västerbotten

posted in: Sävar | 0

Beslut om tillstånd till uppförandet och drift av vindkraftsverk vid Ivarsboda/Gryssjön inom Umeå och Robertsfors kommuner delgavs 2014-04-10 (VindIn project Sävar). (Ärendebeteckning 551-1182-2012, arkivbeteckning 2409-51-128) – Ladda ned beslutet här: VindIn AB_Tillstånd till vindkraft Ivarsboda-Gryssjön. Bilaga med projektområdet: Bilaga 1 LST beslut 140410

Beslutet överklagades av tre parter: VindIn AB, Närboende i Gryssjön samt Västerbottens Ornitologiska Förening. Yttrande från Länsstyrelsen Västerbotten avseende överklagan kom 2014-09-05. Yttrande kan laddas ned här: Aktbil 18 yttrande Lst

Den 1 oktober inviger VindIn vindkraftpark i Närpes, Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Vindin inviger Svalskulla vindkraftpark i Pjelax

Vi är glada och stolta över att få inviga vindkraftspark Svalskulla i Pjelax

VindIn Svalskulla Ab/Oy, som via VindIn ägs av el-intensiva företag med stora verksamheter i Sverige och i Finland, inviger nu Svalskulla vindkraftpark sydost om Närpes stad.

Vindkraftparken Svalskulla är den första i raden av VindIns planerade vindkraftparker i Sydösterbotten, som tas i drift.  Med sina fem turbiner på 3 MW, av märket Vestas, blir Svalskulla även den hittills största vindkraftsparken i regionen.  Vindkraftsparken förväntas generera närmare 50 000 MWh elkraft per år.

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Lager, Projektchef etablering vindpark Svalskulla
Email: gunnar.lager@vindin.se Tel: +46 70 580 52 20

Christina Hillforth Projektdirektör utveckling samt Styrelseledamot VindIn Svalskulla Ab/Oy
Email: christina.hillforth@vindin.se Tel: +46 709 577 537

 

 

VindIn och Metsä Board utreder gemensamt förutsättningar och möjligheter till långsiktigt elnätsamarbete

posted in: Aktuellt Vindin, Press, Svalskulla | 0

VindIn utvecklar vindkraft i Sydösterbotten. Bakom VindIn står några av Nordens mest elintensiva och kapitalstarka industribolag. Bolaget har som strategi att själva driva sina vindkraftparker under minst 20 år för att öka utbudet av förnyelsebar el på den nordiska marknaden.

Metsä Board är ett elintensivt bolag med bl.a. en fabrik i Kaskö, Sydösterbotten, som producerar blekt semimekanisk massa till papper och kartongsindustrin.

Tillsammans utreder VindIn och Metsä Board förutsättningar och möjligheter till samarbete kring ett utökat utnyttjande av befintlig infrastruktur för högspänd kraftöverföring. Med samarbetet kan VindIns planerade vindkraftsparker, Kalax, Pjelax och Böle anslutas till Metsä Boards 25 km långa högspänningsledning (110 kV) mellan Kaskö och Kristinestad. .

Förutsatt utvärderingen av utredningarna resulterar i att nätsamarbetet är tekniskt och kommersiellt genomförbart, kommer VindIn och Metsä Board planera nästa steg för att verkställa samarbetet.

Christina Hillforth (Projekt direktör): Email christina.hillforth@vindin.se
Ilkka Latvala (Energidirektör, Metsä Group) E mail: Ilkka.Latvala@metsagroup.com

VindIn

VindIn AB är ett vindkraftsbolag, grundat 2006. De energiintensiva ägarna till VindIn är: AGA, AkzoNobel, Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso, Boliden, Cementa, Preem och LKAB.

 Inom Nordpool området identifierar företaget lämpliga platser för vindkraft. VindIn utvecklar, bygger och driver vindparkerna för att säkerställa konkurrenskraftig elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att producera en terawattimme (TWh) vindkraft inom några år.

 Vindkraftsproduktionen startade i Skutskär 2009 med 5 verk. I Solberg, utanför Örnsköldsvik, är ytterligare 30 verk i drift sedan 2012. Läs mer om VindIns aktuella projekt på www.vindin.se

 VindIn Ab/Oy ägs av VindIn AB och grundades 2012 med anledning av företagets expansiva utveckling av vindkraftsprojekt i Österbotten, Finland.

Metsä Board

Metsä Board är Europas ledande producent av falskartong gjord av färskfiber, världens ledande tillverkare av bestrukna white top kraftliners och en ledande pappersleverantör. Metsä Board erbjuder förstklassiga lösningar för konsument- och butiksförpackningar, trycksaker och kontorsapplikationer. Företagets försäljningsnätverk står till tjänst för varumärkesägare, tillverkare av kartong- och wellpappförpackningar, tryckerier, grossister och kontorsvaruleverantörer. Metsä Board hör till Metsä Group och är börsnoterat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Omsättningen 2012 uppgick till 2,1 miljarder euro. Antalet anställda är cirka 3 300.

Vindin AB nominerad till miljöpris

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Vindin AB är som ett av tre företag nominerat till att erhålla miljöpriset Örnen. Det är Örnsköldsviks kommun som tillsammans med tidningen 7 står bakom priset och kriterierna för utdelning är som följer

”Miljöpriset kan tilldelas företag som under året bidragit till hållbar utveckling, samt inspirerat till miljönytta, energieffektiviseringar och energiomställningar eller annan positiv utveckling inom miljöområdet.”

Prisutdelning kommer att ske i februari 2014.

 

Miljökonsekvensbedömning – framför din åsikt

posted in: Böle | 0

VindIn Ab Oy planerar en vindkraftpark vid namn Böle i Närpes stad. Vindkraftparken kommer att bestå av maximalt 42 vindkraftverk. Böle vindkraftpark är belägen ca 5,5 km sydost om Närpes centrum och omges av byarna Bäckliden, Pjelax, Myrkky och Perälä.

Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen av vindkraftsparken finns nu en websida framtagen där alla som vill kan framföra sin åsikt och knyta kommentaren till en plats på  den framtagna kartan. Klicka på denna länken för att komma till vindkraftsparken.

Ny 110 kV kraftledning och Miljökonsekvensbedömning – framför din åsikt

posted in: Pjelax | 0

VindIn Ab Oy planerar att bygga 32 vindkraftverk ca 7 km söder om Närpes centrum. Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen av vindkraftsparken finns nu en websida framtagen där alla som vill kan framföra sin åsikt och knyta kommentaren till en plats på  de framtagna kartorna. Klicka på  denna länken för att komma till kartan med vindkraftsparken

Ny 110 kV kraftledning och Miljökonsekvensbedömning – framför din åsikt

posted in: MolpePetalax | 0

VindIn Ab Oy planerar att bygga ca 32 vindkraftverk ca 6 km nordost från Korsnäs kommun centrum. Den elenergi som produceras med kraftverken planeras att överföra till Toby elstation (alternativ 1) eller till den elstation som möjligen kommer att byggas i Pörtom (alternativ 2).

Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen av vindkraftsparken och den nya kraftledning finns nu två websidor framtagen där alla som vill kan framföra sin åsikt och knyta kommentaren till en plats på  de framtagna kartorna. Klicka på denna länken för att komma till kartan med kraftledningarna och klicka på denna länken för att komma till vindkraftsparken.

Miljökonsekvensbedömning – framför din åsikt

posted in: Kalax | 0

För vindkraftprojektet Kalax som planeras i Närpes stad planerar VindIn att bygga 29 till 39 stycken vindkraftverk cirka 3 km nordväst om Närpes centrum.

Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen av vindkraftsparken finns nu en websida framtagen där alla som vill kan framföra sin åsikt och knyta kommentaren till en plats på  de framtagna kartorna. Klicka på denna länken för att komma till kartan med vindkraftsparken.