VindIn AB förvärvar 10 procent av Blekinge Offshore AB

posted in: Blekinge Offshore | 0

Blekinge Offshore AB kommer imorgon den 6 december att lämna in en ansökan om miljötillstånd för Sveriges största havsbaserade vindkraftsprojekt. Samma dag kommer basindustrins vindkraftsbolag VindIn AB att underteckna avtal med Eolus Vind AB och Vingkraft AB om att förvärva 10 procent av aktierna i Blekinge Offshore AB. Härmed inbjudes till presskonferens måndagen den 6 december klockan 11.30 i MMG Marines lokaler i Södra hamnen i Nogersund, Sölvesborg. Genom bolaget Blekinge Offshore AB bedriver Eolus Vind AB (publ) och Vingkraft AB, projektering och utveckling av Sverige största och ett av världens största havsbaserade vindkraftsprojekt Blekinge Offshore, beläget i Hanöbukten utanför Blekinges kust. VindIn AB, Eolus Vind AB och Vingkraft AB kommer imorgon den 6 december att ingå avtal,
varigenom VindIn förvärvar totalt 10 procent av aktierna i Blekinge Offshore AB från de nuvarande ägarna Eolus Vind och Vingkraft. Avtalet innehåller även en option för VindIn att förvärva ytterligare 10 procent av aktierna.

– Vi ser VindIns engagemang i projektet som en tydlig signal på att vi är på väg att realisera Sveriges bästa havsbaserade vindkraftsprojekt, säger Anders Nilsson, Vingkraft AB.
– För att realisera projekt av den här storleken krävs en mängd olika kompetenser. Vi är mycket glada att nu få den elintensiva svenska basindustrins vindkraftsbolag till samarbetspartner, säger Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind AB. Projektområdet har valts med hänsyn till goda vindförutsättningar, rimliga djup, få motstående intressen och mycket goda möjligheter till elanslutning.

Fullt utbyggd skulle elproduktionen från projektet kunna uppgå till cirka 8 TWh per år, vilket kan jämföras med att Sveriges befintliga vindkraftverk beräknas producera drygt 3 TWh 2010.
– Projektets storlek och belägenhet i södra Sverige med mycket goda anslutningsmöjligheter till befintligt elnät gör att detta projekt stämmer väl överens
med vårt uppdrag att förse våra ägare med förnybar elproduktion, säger Anders Lyberg, VD Vindin AB.

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken inlämnas till Miljödomstolen i Växjö imorgon den 6 december 2010. Berörda kommuner, Sjöfartsverket och Karlshamns hamn har i samrådsfasen ställt sig positiva till projektet. Försvarsmakten har varit negativ till etableringen i sina initiala yttranden.
– Genom inlämnandet av tillståndsansökan passeras nu en milstolpe i projektets utveckling, säger Anders Nilsson, Vingkraft AB.
Läs mer om projektet Blekinge Offshore på http://www.blekingeoffshore.se

Presskonferens kommer att hållas i Nogersund måndagen den 6 december kl 11.30. Adress: MMG Marine Södra Hamnen, Nogersund 294 95 SÖLVESBORG

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lyberg, VD, VindIn AB Tel: 08 – 625 68 57
Gustaf Ekberg, VD, Eolus Vind AB, Tel: 0705 – 54 00 46
Anders Nilsson, Vingkraft AB, Tel: 0733 – 27 77 96

VindIn AB är ett vindkraftsbolag med ett flertal energiintensiva bolag i Sverige från bland annat gruv-, stål-, pappersmasse- och kemiindustrin som delägare ( Akzo Nobel, AGA, Billerud, Boliden, Cementa, Holmen, Korsnäs, LKAB, Preem och Stora Enso.) Tillsammans förbrukar bolagen cirka 20 TWh el per år. VindIn har som uppgift att identifiera projekt med stor vindkraftspotential samt att vara med i utveckling, anläggande och driften av dessa projekt i syfte att leverera elkraft till ägarföretagen. Samtliga delägare i Vindin är även delägare i BasEl AB.
Mer information finns på http://www.vindin.se. Eolus Vind AB (publ) är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Eolus har medverkat vid etableringen av ca 260 vindkraftverk.
Eoluskoncernens egna vindkraftverk producerar ca 81 GWh miljövänlig el. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna http://www.eolusvind.com

Vingkraft AB är ett Sölvesborgbaserat företag med fem års erfarenhet inom vindkraftsbranschen. Bolaget har en stark lokal förankring i Blekinge och företagets inriktning är att initiera och förverkliga vindkraftparker, främst i Blekinge och på Öland. 2008 tog bolaget initiativet till projektet Blekinge Offshore.