Fortum köper Vindkraftbolag i Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Fortum Power and Heat Oy köper 6 vindkraftbolag i Österbotten och ingår samtidigt nära samarbete med Vindin Ab/Oy.

Genom affären blir Fortum ägare av följande vindkraftbolag Vindin Pörtom Ab/Oy, Vindin Kalax Ab/Oy, Vindin Pjelax Ab/Oy, Vindin Böle Ab/Oy, Vindin Poikel Ab/Oy, Vindin Molpe Ab/Oy. Samtliga vindkraftbolag bedriver ännu projektutveckling och investeringsbeslut att bygga vindkraftparkerna kan tas först när nödvändiga tillstånd har vunnit laga kraft.

Vindin kommer fortsatt att ansvara för utvecklingen av samtliga ovan listade vindparker stärkta av den breda kompetens som finns inom Fortum.

”Vindin bibehåller sin verksamhet i Närpes i form av kontor, organisation och engagemang för att utveckla vindkraft i Österbotten. Genom ett nära samarbete med Fortum stärker vi ytterligare möjligheterna att driftsätta samtliga parker som Vindin initierat i Österbotten”, säger Christina Hillforth, Projekt Direktör Vindin.

”Vi uppskattar Vindins goda erfarenheter från att utveckla vindkraftprojekt i nära samarbete med lokala markägare och andra aktörer. Tillsammans med Vindin vill vi bibehålla en god samarbetsanda och utveckla förnyelsebar elproduktion i Närpes, Korsnäs och Malax. Fortum satsar idag på att bygga vindkraft i Sverige och i Norge, och förhoppningsvis snart i Syd-Österbotten”, säger Mikko Iso-Tryykäri, Utvecklingschef på Fortum Wind.

”Vindin valde att ingå samarbete med Fortum då de liksom Vindins ägarbolag värnar hållbar utveckling och förnybar elproduktion. Därtill har Fortum även som stor och erkänd finländsk kraftaktör en god och viktig kunskap om den finländska elmarknaden. Genom utvecklingen av kostnadseffektiv vindkraft skapar vi global konkurrenskraft till våra ägarbolag med säte i Norden”, säger Mats Gustavsson styrelseordförande Vindin Ab/Oy.

För mer information kontakta, Christina Hillforth, Projekt Direktör Vindin Ab/Oy, christina.hillforth@vindin.se, +46 709 577 537 eller Mikko Iso-Tryykäri, Utvecklingschef Fortum Wind, mikko.iso-tryykari@fortum.com, 050 453 2650