NTR Sweden Holdco 2 AB är ett indirekt dotterbolag till NTR Renewable Energy Income Fund II, som inrättats av NTR-koncernen för att investera i landbaserade vindkraftsprojekt i Europa. Ytterligare information om NTR finns på koncernens webbplats: http://www.ntrplc.com/