Besöksadress: Blekholmstorget 30, Stockholm.

Ola Friberg
Förvaltning
ola.friberg@ntrplc.com
MOB:+46 (0) 73 659 87 88

Christina Hillforth
Utveckling
christina.hillforth@vindin.se
VXL:+46 (0) 20 403 404

WPO Sverige AB sköter teknisk förvaltning och daglig drift av våra vindkraftsanläggningar. Använd dessa kontaktuppgifter för att komma i kontakt med dem:

Kontorstid: +46 (0) 726445765 (Daniel Eliasson, site manager)
Övrig tid: +46 (0) 101022109
Mailadress Trattberget: trat@wpo.eu
Mailadress Svalskulla: sval@wpo.eu
Mailadress Skutskär skut@wpo.eu