NTR är ägare av Vindin med dotterbolag. Syftet med Vindin är att agera långsiktigt och leverera förnybar el till låg kostnad. I dagsläget producerar Vindins parker ca 300 GWh.