NTR ny ägare av Vindin AB med dotterbolag

posted in: Aktuellt Vindin | 0
NTR har förvärvat Vindin AB med dotterbolag.

Förvärvet inkluderar de tre driftsatta parkerna, Trattberget (69 MW) beläget i Örnsköldsvik kommun, Skutskär (10 MW) beläget i Älvkarleby kommun och Svalskulla (15 MW), beläget i Närpes stad, Österbotten i västra Finland samt projektklustret, Norra Vedbo som NTR beräknar kunna driftsätta under 2021.

NTR är en investerare i hållbar infrastruktur och en kapitalförvaltare som förvärvar, bygger och förvaltar projekt inom förnybar energi. NTR har byggt och driftsatt 2 GW inom vindkraft och solkraft med en geografisk spridning över hela Europa och USA.

”Vindins organisation ser fram emot att samarbeta med de nya ägarna NTR i den fortsatta driften av befintliga parker och utvecklingen av Norra Vedbo”, säger David Timner, VD Vindin AB.

Den befintliga Vindin organisationen och dess nuvarande kontaktytor i Sverige och Finland förblir tillsvidare oförändrade.

Press Release på svenska >>>

 

NTR new owner of Vindin AB and it’s subsidiary companies

The investment includes the three operational projects, Trattberget (69 MW) located in the Örnsköldsvik municipality; Skutskär (10 MW) based at the Swedish town’s port in Medora Bay; and Svalskulla (15 MW), located in the Ostrobothnia region of Finland, and the development project cluster, Norra Vedbo which NTR expects to bring into operation in 2021.

“The organization of Vindin look forward to work with the new owners NTR, when continuing operating the existing assets and to bring forward the realisation of the Norra Vedbo project”, says David Timner, CEO Vindin AB.

Existing points of contact at Vindin in Sweden and Finland will continuously remain unchanged.

Press Release in english >>>