1. Molpe-Petalax  (avyttrat)
  2. Poikel  (avyttrat)
  3. Pörtom  (avyttrat)
  4. Kalax  (avyttrat)
  5. Böle  (avyttrat)
  6. Pjelax  (avyttrat)

Projekten har avyttrats och ny ägare är Fortum Power and Heat Oy.
Kontaktperson är Mikko Iso-Tryykari
Telefon +35 8 50 453 2650
E-post Mikko.Iso-Tryykari@fortum.com

Karta projekt Finland