2012 grundades VindIns helägda dotterbolag VindIn Ab/Oy för att driva vindkraftsprojekt i Österbotten.
VindIn Ab/Oy projektutvecklar, söker tillstånd, bygger och driver vindkraftverken åt sina ägarbolag vilket säkerställer trygghet för såväl markägare som ägarföretag och dess anställda.

Sedan 2013 har VindIn ett informationskontor i Närpes där olika intressenter kan mötas och komma i kontakt med VindIns personal på lokal nivå.

1 oktober 2014 togs Svalskulla vindpark i drift, som den första av VindIns parker i Österbotten.