Vindkraftsparken ’ENADE’ i Skutskär invigd

posted in: Skutskär | 0

Måndagen den 9 November invigdes VindIns första kommersiella vindkraftspark i Skutskär. Statssekreterare Ola Alterå klippte banden inför glada delägare och andra intressenter. Nu kan vindens energi omvandlas till förnyelsebar el i många år framåt på denna vackra sait.

Parken, ”ENADE” har varit i kommersiell drift sedan 8 Oktober och har redan hunnit bevisa att den har en bra produktionsförmåga och att den fysiska inmatningen direkt till Skutskärs massabruk sker utan några som helst störningar för bruket. Variationer i konsumtion i bruket stör, rent elektriskt, samtidigt inte heller vindkraftsverken. En bra samverkan!

Mer information från media.

GD.se
Sveriges Television

Skutskärs Vindkraftspark ”ENADE” nu i full drift!

posted in: Skutskär | 0

Sedan Torsdagen den 8 Oktober 2009 är nu Vindkraftsparken i Skutskär i full drift. De fem vindkraftsverken ger redan från drygt 10 m/sek tillsammans nära 10 MW förnyelsebar elkraft – direkt in till det lokala ställverket i Skutskärs massabruk. Produktionsstarten har gått mycket bra och utan några som helst störningar.

Vindkraftverken i skutskär under uppförande – produktionsstart under 2009

posted in: Skutskär | 0

Byggnationer för uppförande av de 5 vindkraftsverken i vid Stora Enso massabruk i Skutskär pågår för fullt. Gjutning av fundamenten påbörjas direkt efter midsommar. I månadsskiftet augusti/september levereras de fem 2 MW-maskinerna från
Vestas för montage.
Projektet är VindIns första projekt som kommer i drift med en förväntad produktion är närmare 30 000 MWh/år.

VindIn AB köper vindkraftverk av Vestas för vindkraftspark i Skutskär

posted in: Skutskär | 0

VindIn AB köper vindkraftverk av Vestas för vindkraftspark i Skutskär.

VindIn AB, som ägs av ett antal energiintensiva företag i Sverige, har tecknat ett avtal med Vestas om leverans och uppförande av fem st Vestas V90-2.0 MW vindkraftverk med 105 m
tornhöjd som ska placeras i Skutskär.
– Marken där kraftverken placeras ägs av Stora Enso, ett av ägarföretagen i VindIn, och den elkraft som ska produceras kommer på ett kostnadseffektivt sätt att matas in direkt till Stora Ensos massabruk, säger Mats Gustavsson, styrelseordförande VindIn AB samt VD i BasEl AB.

– Vi är stolta och glada över att VindIn valt Vestas som leverantör till deras allra första vindkraftprojekt. Detta är början på ett långsiktigt samarbete och vi ser naturligtvis mycket positivt på VindIns framtida utbyggnadsplaner. Projektet i Skutskär ligger väl i linje med Vestas egna planer för den Svenska marknaden och vi är tacksamma för det förtroende som VindIn och basindustrin visat  oss, säger Klaus Steen Mortensen, VD Vestas Northern Europe AB.

Leveransen av verken kommer att ske under kommande höst för att kunna tas i full drift under oktober månad. Projektet är det första i en rad planerade vindkraftsprojekt som drivs av VindIn. Förväntad produktion i Skutskär är ca 30 GWh/år.

Projektet finansieras förutom av VindIns ägare, av den norska banken DnB NOR.
– VindIn arbetar dessutom vidare med utveckling av andra projekt med målsättningen att etablera totalt 1 TWh vindkraftsproduktion per år för användning inom den svenska basindustrin, säger Mats Gustavsson .

VindIn AB    Telefon 08-625 68 57
c/o Heidelberg Cement Sweden AB    E-post: anders.lyberg@vindin.se
Box 47055
100 74 Stockholm

För ytterligare information kontakta:
Mats Gustavsson, styrelseordförande VindIn AB samt VD i BasEl AB, tel 08-610 15 15, eller Anders Lyberg, VD VindIn AB  tel 08- 625 68 57 .

VindIn AB ägs gemensamt av tio energiintensiva företag i Sverige. Företagets affärsidé är att identifiera lämpliga platser samt utveckla, bygga och driva vindkraftverk i Skandinavien, med syfte att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att inom fem år starta projekt som ett normalår kan producera en tera-wattimme (TWh) vindkraft. Alla ägarföretag är även delägare i BasEl AB. Läs även mer på  www.vindin.se  och  www.basel.se