VindIn AB köper vindkraftverk av Vestas för vindkraftspark i Skutskär

posted in: Skutskär | 0

VindIn AB köper vindkraftverk av Vestas för vindkraftspark i Skutskär.

VindIn AB, som ägs av ett antal energiintensiva företag i Sverige, har tecknat ett avtal med Vestas om leverans och uppförande av fem st Vestas V90-2.0 MW vindkraftverk med 105 m
tornhöjd som ska placeras i Skutskär.
– Marken där kraftverken placeras ägs av Stora Enso, ett av ägarföretagen i VindIn, och den elkraft som ska produceras kommer på ett kostnadseffektivt sätt att matas in direkt till Stora Ensos massabruk, säger Mats Gustavsson, styrelseordförande VindIn AB samt VD i BasEl AB.

– Vi är stolta och glada över att VindIn valt Vestas som leverantör till deras allra första vindkraftprojekt. Detta är början på ett långsiktigt samarbete och vi ser naturligtvis mycket positivt på VindIns framtida utbyggnadsplaner. Projektet i Skutskär ligger väl i linje med Vestas egna planer för den Svenska marknaden och vi är tacksamma för det förtroende som VindIn och basindustrin visat  oss, säger Klaus Steen Mortensen, VD Vestas Northern Europe AB.

Leveransen av verken kommer att ske under kommande höst för att kunna tas i full drift under oktober månad. Projektet är det första i en rad planerade vindkraftsprojekt som drivs av VindIn. Förväntad produktion i Skutskär är ca 30 GWh/år.

Projektet finansieras förutom av VindIns ägare, av den norska banken DnB NOR.
– VindIn arbetar dessutom vidare med utveckling av andra projekt med målsättningen att etablera totalt 1 TWh vindkraftsproduktion per år för användning inom den svenska basindustrin, säger Mats Gustavsson .

VindIn AB    Telefon 08-625 68 57
c/o Heidelberg Cement Sweden AB    E-post: anders.lyberg@vindin.se
Box 47055
100 74 Stockholm

För ytterligare information kontakta:
Mats Gustavsson, styrelseordförande VindIn AB samt VD i BasEl AB, tel 08-610 15 15, eller Anders Lyberg, VD VindIn AB  tel 08- 625 68 57 .

VindIn AB ägs gemensamt av tio energiintensiva företag i Sverige. Företagets affärsidé är att identifiera lämpliga platser samt utveckla, bygga och driva vindkraftverk i Skandinavien, med syfte att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att inom fem år starta projekt som ett normalår kan producera en tera-wattimme (TWh) vindkraft. Alla ägarföretag är även delägare i BasEl AB. Läs även mer på  www.vindin.se  och  www.basel.se