VindIn äger och driver tre vindkraftsparker. Två av parkerna ligger i Sverige. Dessa är Skutskär som består av fem vindkraftverk och Trattberget som består av 30 vindkraftverk. Den tredje och nyaste parken är Svalskulla i Finland som består av 5 vindkraftverk.