VindIn bygger och driver vindkraftverk på arrenderade marker. Markägare som vill arrendera ut mark för vindkraftändamål kan kontakta VindIn.

VindIn erbjuder:

  • Konkurrenskraftiga ersättningar för markupplåtelse.
  • Finansiell kraft att uppföra vindkraftverk.
  • Långsiktig planering att driva verken och producera el.

 

Kontakt för intressenter och markägare är Christina Hillforth
Mobil:   +46 70 957 75 37
E-post: christina.hillforth@vindin.se