VindIn Elnät grundades 2010 och är ett helägt dotterbolag till VindIn. Företagets främsta uppgift är att säkerställa att den el som produceras i VindIns vindkraftparker effektivt når stamnätet.

Syftet med VindIn Elnät är att vid behov kunna leverera el till en anslutning i det publika nätet. I rätt tid, till rätt pris.

När VindIns park Trattberget invigdes 2012, stod VindIn Elnät för den 18 km långa ledningen från parken till inmatningsstationen i Hällby.
Vid drifttagningstillfället var Svenska Kraftnät det enda andra företag som erhållit koncession för installation av ledningar på högspänningsnivån 220 kV.