Industrialiseringen i Sverige tog fart i början av 1900-talet mycket tack vare vattenkraft. Genom att tämja älvarna och tillvarata dess kraft kunde fabriker fungera.
El var en dyr nymodighet och det var endast stora fabriker som hade råd att investera i vattenkraft. 1909 startades det statliga elbolaget Vattenfall och dess största kunder var samtliga inom järnvägen, skogs- och industrinäringarna.

I slutet av 1900-talet avreglerades elmarknaden och fri konkurrens skapades. För att främja produktion av förnybar el införde regeringen el-certifikat 2003.
Ett par år senare gick många stora basindustrier ihop och grundade BasEl. Företaget ska ta tillvara ägarnas intressen när det gäller konkurrenskraftig elförsörjning.

2006 startade tio av företagen i BasEl vindkraftsföretaget VindIn. Målet för VindIn är att projektutveckla – söka tillstånd – bygga och driva vindkraftverk.
Allt för att säkerställa elproduktion till låg kostnad. El är en viktig råvara och naturlig del av VindIns ägarföretag.

2009 invigs vindkraftsparken Skutskär utanför Gävle.

2010 grundas det helägda dotterbolaget VindIn Elnät. Företaget stärker VindIns position som elproducent eftersom det möjliggör helhetslösningar.

2012 invigs VindIns vindkraftspark Trattberget utanför Örnsköldsvik. Producerad el når stamnätet genom VindIn Elnäts 18 km långa högspänningsledning på 220 kV.

2012 registreras företaget VindIn Ab/Oy i Finland.

2013 registreras företaget Svalskulla Ab/Oy i Finland.

2014 invigs vindkraftsparken Svalskulla.

2017 Fortum förvärvar VindIns 6 vindkraftbolag i Österbotten, Finland.

2018 Vindin avyttrar projektet i Sävar.

2019 NTR ny ägare av Vindin AB med dotterbolag.