Vindkraftverken i skutskär under uppförande – produktionsstart under 2009

posted in: Skutskär | 0

Byggnationer för uppförande av de 5 vindkraftsverken i vid Stora Enso massabruk i Skutskär pågår för fullt. Gjutning av fundamenten påbörjas direkt efter midsommar. I månadsskiftet augusti/september levereras de fem 2 MW-maskinerna från
Vestas för montage.
Projektet är VindIns första projekt som kommer i drift med en förväntad produktion är närmare 30 000 MWh/år.