VindIn AB bygger vindkraftspark i Trattberget

posted in: Solberg | 0

VindIn AB, som ägs av ett antal energiintensiva företag i Sverige, har tecknat avtal med Siemens om leverans och uppförande av 30 vindkraftverk. Vindkraftverken kommer att placeras på Trattberget och Skallberget i nordvästra Ångermanland. Effekten är 2,3 MW per verk.

– Området blev tidigt inventerat som ett riksintresse för vindkraft. Efter två års vindmätningar och gott samarbete med Örnsköldsviks kommun, lokala intressen, Vilhelmina Södra Sameby och Svenska Kraftnät är vi nu beredda att uppföra vår första vindkraftspark av större format, säger Anders Lyberg, VD i VindIn AB.

– Vi är stolta och glada över att VindIn valt Siemens som leverantör till deras första riktigt stora vindkraftprojekt. Projektet i Trattberget blir även Siemens största samlade vindkraftspark på land i Sverige och därmed en mycket viktig del i Siemens fortsatta expansionsplaner på den svenska marknaden. Vi uppskattar det förtroende som VindIn och basindustrin visat oss, säger Ulf Troedsson, VD Siemens AB.

För projektet kommer VindIn Elnät AB, ett nybildat dotterbolag till VindIn AB, att uppföra en 220 kV-ledning för anslutning till ett av Svenska Kraftnät förstärkt ställverk. Vägar och fundament färdigställs under 2011. Leverans och montage av vindkraftverken påbörjas under sommaren 2012 med planerad driftsättning innan årsskiftet 2012/2013.

Projektet är det andra i en rad planerade vindkraftsprojekt. Sedan 2009 driver bolaget en vindkraftspark i Skutskär med fem verk och en produktion om 30 GWh/år.

– VindIn arbetar vidare med utveckling av andra projekt med målsättningen att etablera totalt 1 TWh vindkraftsproduktion per år för användning inom den svenska basindustrin, säger Anders Lyberg.

Projektet i Trattberget finansieras av VindIns ägare och Nordea.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lyberg, VD VindIn AB, tel 070-533 68 96 .

Åke Nyhlén, Projektchef VindIn AB, tel 070-580 52 20

Anders Heldemar, Marknad, VindIn AB,  070-555 96 17

Svensk energiintensiv basindustri står bakom VindIn AB. Ägarbolagen består av AGA AB, Billerud AB, Boliden AB, Cementa AB, Korsnäs AB, Holmen AB, KemaNord Kraft AB, LKAB, Preem AB och Stora Enso AB. Bolagens sammantagna elkonsumtion uppgår till cirka 20 TWh.

VindIn AB bildades 2006 som en avknoppning av BasEl i Sverige AB . Företagets affärsidé är att identifiera lämpliga platser samt utveckla, bygga och driva vindkraftverk i Skandinavien, med syfte att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är starta projekt som ett normalår kan producera en terawattimme vindkraft. Alla ägarföretag är även delägare i BasEl AB. Läs mer på  www.vindin.se och www.basel.se

Pressreleasen som PDF