Ansökan för Preem Lysekil inlämnad

posted in: Vindpark Preem Lysekil | 0

En ansökan är nu inlämnad till Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län. Totalt planerar VindIn uppföra sju vindkraftverk i området, fyra på marker som ägs av Preem AB, och tre på närliggande marker med andra ägare. Alla verken planeras att läggas på … Continued

Lysekil: Vindkraft och fastighetspriser

posted in: Vindpark Preem Lysekil | 0

Vid samrådet med kringboende i Lysekil den 16 augusti åtog sig VindIn att redovisa rapporter som beskriver hur vindkraftetablering kan inverka på fastighetspriserna i närområdet. Vi vill tipsa på följande rapporter: Rapport från Svensk Vindenergi sept 2010. ”Vindkraft i sikte. … Continued