Lysekil: Vindkraft och fastighetspriser

posted in: Vindpark Preem Lysekil | 0

Vid samrådet med kringboende i Lysekil den 16 augusti åtog sig VindIn att redovisa rapporter som beskriver hur vindkraftetablering kan inverka på fastighetspriserna i närområdet. Vi vill tipsa på följande rapporter:
Rapport från Svensk Vindenergi sept 2010. ”Vindkraft i sikte. Hur påverkas fastighetspriserna vid etablering av vindkraft?” Författare är T Sigurdson, M Lundberg, E Andersson, K Selstam, E Lundberg, C Wilhelmsson vid konsultföretaget ÅF.

Ladda hem rapporten

Generellt underlag om påverkan på fastighetspriser i området till följd av industrietablering kan ses i en uppsats: J Winstrand. ”The Effects of a Refinery on Property Values – the Case of Sweden” Working Paper 2009:10, Department of Economics, Uppsala Universtitet.

http://swopec.hhs.se/uunewp/abs/uunewp2009_010.htm