Beviljad ledningskoncession från Energimarknadsinspektionen

posted in: Sävar | 0

Umeå Energi Elnät AB har beviljats koncessions för den tänkta ledning som skall ansluta vindkraftsparken. Koncessionen är villkorad mot laga kraft vunnet tillstånd för VindIns vindkraftspark, Ivarsboda-Gryssjön (projekt Sävar). 145 kV Ledningen planeras att anläggas som luftledning från södra delen … Continued

Beslut om tillstånd – Länsstyrelsen Västerbotten

posted in: Sävar | 0

Beslut om tillstånd till uppförandet och drift av vindkraftsverk vid Ivarsboda/Gryssjön inom Umeå och Robertsfors kommuner delgavs 2014-04-10 (VindIn project Sävar). (Ärendebeteckning 551-1182-2012, arkivbeteckning 2409-51-128) – Ladda ned beslutet här: VindIn AB_Tillstånd till vindkraft Ivarsboda-Gryssjön. Bilaga med projektområdet: Bilaga 1 … Continued

Information om Sävar

posted in: Sävar | 0

VindIn AB har för avsikt att etablera en vindkraftpark omfattande ca 20-40 vindkraftverk inom ett område norr om Ivarsboda i Umeå och Robertsfors kommuner. Verken planeras att nå en totalhöjd om maximalt 200 meter och ha en installerad effekt om ca 2-4 MW/verk. Etableringen … Continued