Beslut om tillstånd – Länsstyrelsen Västerbotten

posted in: Sävar | 0

Beslut om tillstånd till uppförandet och drift av vindkraftsverk vid Ivarsboda/Gryssjön inom Umeå och Robertsfors kommuner delgavs 2014-04-10 (VindIn project Sävar). (Ärendebeteckning 551-1182-2012, arkivbeteckning 2409-51-128) – Ladda ned beslutet här: VindIn AB_Tillstånd till vindkraft Ivarsboda-Gryssjön. Bilaga med projektområdet: Bilaga 1 LST beslut 140410

Beslutet överklagades av tre parter: VindIn AB, Närboende i Gryssjön samt Västerbottens Ornitologiska Förening. Yttrande från Länsstyrelsen Västerbotten avseende överklagan kom 2014-09-05. Yttrande kan laddas ned här: Aktbil 18 yttrande Lst