Beviljad ledningskoncession från Energimarknadsinspektionen

posted in: Sävar | 0

Umeå Energi Elnät AB har beviljats koncessions för den tänkta ledning som skall ansluta vindkraftsparken. Koncessionen är villkorad mot laga kraft vunnet tillstånd för VindIns vindkraftspark, Ivarsboda-Gryssjön (projekt Sävar).

145 kV Ledningen planeras att anläggas som luftledning från södra delen av vindkraftsområdet fram till E4 där den markförläggs resterande del in till stationen i Sävar. Passagen under E4:an och Sävarån  planeras att utföras genom sk. styrd borrning. Den totala ledningslängden är ca 8 km.

Beslutet erhölls 2014-08-13 och finns att ladda ned här: Beslut EI Dnr 2012-101585