Nätkoncession för linje: Sävar – Ivarsboda 145 kV samt Ivarsboda – Holmön 36 kV

posted in: Sävar | 0

Samråd pågår för planeringen av nätanslutning för vindkraftparken. För mer information och inbjudan till samrådsmöte se samrådsannons samt samrådsinformation.

Mer information:

Samrådaunderlag
Annons