Pressrelease: Markägare i Sävar och VindIn AB i sammarbete

posted in: Sävar | 0

Markägare i Sävar och VindIn AB i samarbete för vindkraftsprojekt.
18 markägare i Sävar och Holmen AB har tillsammans med svensk basindustris Vindkraftsbolag VindIn AB signerat en överenskommelse om att utveckla ett vindkraftsprojekt mellan byn Sävar och Norum.

Avtalet syftar till att med vindmätningar av området mellan Sävar och Norum verifiera om det av Energimyndigheten klassade riksintresseområdet för vindkraft kan bekräftas.

Parallellt med de vindmätningar som kommer att pågå under minst ett år kommer ett projekt omfattande 15 – 25 vindkraftsverk att beredas vilket innebör att en fullständig miljöprövning av projektet kommer att tillställas länsstyrelsen. Verken planeras kommer att ha en maximal höjd om 170 m med en installerad effekt om 2 – 4 MW/verk. Beroende parkens slutliga utformning kan en årsproduktion om närmare 150 GWh, motsvarande en förbrukning hos 7 500  eluppvärmda villor, förhoppningsvis kunna etableras inom 2-3 år. Allt förutsatt att vindresurserna kan bekräftas och att miljötillstånd erhålls. Vindkraftsparken kommer sannolikt att anslutas till regionnätet via det existerande ställverket i Sävar.

– Vi ser samarbetet med basindustrin som en stor möjlighet använda våra skogsmarker för såväl fortsatt normalt skogsbruk som ny uthållig förnyelsebar kraftproduktion. Vi ser det också som en fördel att projektet kan stärka förutsättningarna för vår svenska basindustri, säger talesmannen för markägarna, Nils Kriström.

– För basindustrierna har vi funnit en stark kombination och sammanhållning av markägare som är villiga att delta i utveckling av ett potentiellt mycket bra vindkraftsprojekt. Med detta projekt hoppas vi kunna bidra till att bredda vår långsiktiga kraftförsörjning, aktivt bidra till de mycket högt ställda nationella miljömålen och samtidigt stärka den ekonomiska basen för samarbetande markägare och indirekt för regionen, säger Anders Lyberg VD för VindIn AB.

 

För ytterligare upplysningar kontakta:

Anders Lyberg, VD VindIn AB
telefon: 070-533 68 96

Åke Nyhlén, Proj.chef VindIn AB
telefon: 070-580 52 20

Anders Lundkvist, Miljöchef VindIn AB
telefon: 070-619 21 25

Brynolf Alexandersson, Holmen AB Energi
telefon: 076-110 55 01

Nils Kriström, Sävar
telefon: 070-394 87 39

Tage Forsmark, Sävar
telefon: 070-370 54 42

VindIn AB ägs av 10  svenska energiintensiva basindustrier vilka tillsammans årligen har ett elbehov om 17 000 GWh/år (12 % av den svenska elanvändningen). Ägarbolagen i VindIn söker genom olika vindkraftsprojekt säkra sin långsiktiga kraftanskaffning för att kunna bibehålla sin framtida konkurrenskraft. Bland de delägda bolagen som även är aktiva i Norra Sverige märks Holmen, LKAB, Boliden, AGA och Cementa.