Pressrelease: VindIn söker partners

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Vindkraftsbolaget VindIn går från ord till handling. En rad konkreta steg tas nu för att förverkliga målet att bygga en årskapacitet motsvarande 1 TWh:

•  Den första vindkraftsparken i Skutskär en mil söder om Gävle har just driftsatts
•  Miljötillståndsansökan är inlämnad för den första större vindkraftsparken i Solberg tio mil väster om Örnsköldsvik.
•  Ytterligare några projekt är under utveckling, lokaliserade i närheten av våra ägares verksamheter.

VindIn noterar också ett ökat intresse hos markägare att teckna nyttjanderättsavtal med en projektör som har såväl kapacitet som vilja att bygga och långsiktigt äga vindkraftverken.

Våra ägare har ett stort intresse av att vi nu avancerar i våra planer. Tecknande av ett antal nya arrendeavtal kommer att utgöra ett viktigt komplement till de marker som våra ägare kan ställa till förfogande, säger Anders Lyberg, VD för VindIn.
Flera markägare har avtal med andra aktörer som nu löper ut eller sägs upp. VindIn vänder sig under hösten både till dessa och till andra markägare med goda vindlägen som har intresse av att teckna arrendeavtal för uppförande av vindkraftverk.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lyberg, VD, VindIn, 070‐533 68 96
Anders Heldemar, Marknadschef, VindIn, 070‐555 96 17
Rikard Nilsson, Mark‐ och tillståndsfrågor, VindIn, 070‐639 21 17

Svensk energiintensiv basindustri står bakom VindIn AB. Ägarbolagen utgörs av AGA AB, Billerud AB, Boliden AB, HeidelbergCement Sweden AB, Korsnäs AB, Holmen AB, KemaNord kraft AB, LKAB, Preem AB och Stora Enso AB. Bolaget bildades 2006 som en avknoppning av BasEl i Sverige AB. Bolagens sammantagna elkonsumtion uppgår till ca 25 TWh. Vindkraft kommer att få en allt större betydelse för att säkra bolagens elbehov.