VindIn investerar i Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Press release 2013-11-12
VindIns ägare har beslutat investera i Svalskulla vindkraftsprojekt.

Det är den första i raden av vindkraftsinvesteringar i Närpes stad. Planerade investeringar är utöver Svalskulla fördelade på sex vindkraftsparker av varierande storlek. Svalskulla vindkraftspark är en investering på ca 25 miljoner EUR och omfattar fem turbiner med absolut senaste teknik för att minimera störningar på omgivningen.

Samtidigt öppnar VindIn nu kontor på Närpesvägen och rekryterar till detta en person för lokal dialog och administration.Det är den första anställningen av en rad kommande direkta och indirekta fasta arbeten som behövs i Närpes stad vartefter fler parker får sina tillstånd och kan förverkligas.

Bakom VindIn så står några av Nordens mest elintensiva och kapitalstarka industribolag. Bolagen kommer själva driva vindkraftparkerna under minst 20 år för att öka utbudet av förnyelsebar el på den nordiska marknaden

Frågor besvaras av:
Christina Hillforth (Projektdirektör)
Email: christina.hillforth@vindin.se
Tel: +46 709 577 537

Johan Berggren (Projektledare Österbotten)
Email: johan.berggren@vindin.se
Tel: +46 73 500 71 36

 

VindIn AB

VindIn AB är ett vindkraftsbolag, grundat 2006. De energiintensiva ägarna till VindIn är: AGA, AkzoNobel, Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso, Boliden, Cementa, Preem och LKAB.

Inom Nordpool området identifierar Företaget lämpliga platser för vindkraft. VindIn utvecklar, bygger och driver vindparkerna för att säkerställa konkurrenskraftig elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att producera en terawattimme (TWh) vindkraft inom några år.

Vindkraftsproduktionen startade i Skutskär 2009 med 5 verk. I Solberg, utanför Örnsköldsvik, är ytterligare 30 verk i drift sedan 2012. Läs mer om VindIns aktuella projekt på www.vindin.se

VindIn Ab/Oy ägs av VindIn AB och grundades 2012 med anledning av företagets expansiva utveckling av vindkraftsprojekt i Österbotten, Finland.