Vindpark Rudet

posted in: Rudet | 0

Vindpark Rudet är belägen i Mariestads kommun, öster om samhället Sjötorp. Vindparken är delvis placerad inom ett av kommunens utpekade vindbruksområden. Naturen är omväxlande och består till stora delar av produktionsskog med inslag av äldre skog och odlad mark. Närheten … Continued