Förnyat samrådsunderlag, Vedbo

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Utifrån synpunkter som lämnats in under samrådsfasen har materialet arbetats om. Med anledning till detta kommer ett nytt samråd genomföras. Samrådstiden är ändrad till den 7e december.

Ladda ner samrådsunderlaget