Samrådsunderlag Vedbo

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Samråd med allmänheten inför VindIns planerade uppförande av vindkraftverk i Vedbo och Aneby, Jönköpings kommun.

Samrådet med allmänheten kommer förutom utskick av detta samrådsunderlag dels att genomföras genom en utställning i Aneby kommunhus under perioden 8 – 21 november, och dels genom ”öppet hus” den 17 november mellan kl. 16.00 och 20.00 på samma plats. Vid det senare tillfället finns representanter från VindIn på plats för att ge information och svara på frågor.

 Ladda hem samrådsunderlaget