Den 1 oktober inviger VindIn vindkraftpark i Närpes, Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Vindin inviger Svalskulla vindkraftpark i Pjelax

Vi är glada och stolta över att få inviga vindkraftspark Svalskulla i Pjelax

VindIn Svalskulla Ab/Oy, som via VindIn ägs av el-intensiva företag med stora verksamheter i Sverige och i Finland, inviger nu Svalskulla vindkraftpark sydost om Närpes stad.

Vindkraftparken Svalskulla är den första i raden av VindIns planerade vindkraftparker i Sydösterbotten, som tas i drift.  Med sina fem turbiner på 3 MW, av märket Vestas, blir Svalskulla även den hittills största vindkraftsparken i regionen.  Vindkraftsparken förväntas generera närmare 50 000 MWh elkraft per år.

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Lager, Projektchef etablering vindpark Svalskulla
Email: gunnar.lager@vindin.se Tel: +46 70 580 52 20

Christina Hillforth Projektdirektör utveckling samt Styrelseledamot VindIn Svalskulla Ab/Oy
Email: christina.hillforth@vindin.se Tel: +46 709 577 537