VindIn inviger kontor på Närpesvägen 9

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Press release 2013-11-11.
Som ett led i det svenska vindkraftföretaget VindIns etablering i Österbotten öppnas ett 
informationskontor i Närpes, Finland.
Den officiella invigningen äger rum den 11 november 2013.

Kontoret kommer fungera som ett nav dit intressenter kan vända sig för att få mer information om planerade vindkraftsprojekt. Det kommer att vara bemannat på halvtid och öppet alla vardagar i veckan.

På kontoret kommer det finnas bildspel och informationstavlor som visar de planerade vindkraftsprojekten och hur det kan se ut när verken är uppförda och i drift.

Allmänheten är välkommen till Närpesvägen 9 där de förutom att ställa frågor också kan lämna synpunkter och informera om t.ex. fåglar, flygekorrar och lokala naturvärden direkt till VindIns personal.

Frågor besvaras av:
Christina Hillforth (Projektdirektör)
Email: christina.hillforth@vindin.se
Tel: +46 709 577 537

Johan Berggren (Projektledare Österbotten)
Email: johan.berggren@vindin.se
Tel: +46 73 500 71 36


VindIn AB

VindIn AB är ett expansivt vindkraftbolag, grundat 2009. De energiintensiva ägarna till VindIn är: AGA, AkzoNobel, Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso, Boliden, Cementa, Preem och LKAB.

Inom Nordpool området identifierar företaget lämpliga platser för vindkraft. VindIn utvecklar, bygger och driver vindparkerna för att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att producera en terawattimme (TWh) vindkraft inom några år.

Vindkraftsproduktionen startade i Skutskär 2009 med 5 verk. I Solberg, utanför Örnsköldsvik, är ytterligare 30 verk i drift sedan 2012. Läs mer om VindIns aktuella projekt på www.vindin.se

VindIn Ab/Oy ägs av VindIn AB och grundades 2012 med anledning av företagets expansiva utveckling av vindkraftprojekt i Österbotten, Finland.