Besök Svalskulla vindpark

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Nu har det gått ett halvår sedan Svalskulla vindkraftpark invigdes i Närpes stad. Med anledning av detta vill vi erbjuda Er en möjlighet att uppleva en modern vindkraftspark i full drift.

Utöver information om Svalskulla vindpark kommer möjligheter ges att samtala om lokala upplevelser och erfarenheter från etableringen av parken med bl.a. närboende och medlemmar av det lokala jaktlaget. Även representanter från Dynamo näringslivsutveckling och Närpes stad kommer att vara på plats för att svara på frågor.

På olika avstånd från turbinerna kommer Ni få kliva ur bussen för att med egna ögon och öron uppleva samt mäta ljudnivån från vindkraftverken.

Besöket ordnas i form av en gemensam busstur vid 3 olika tillfällen och uppsamlingsplatser. Anmäl Er till det tillfälle som passar Er bäst.

Datum Samlingsplats Avresa Återkomst
2015-04-14 Kalax skola 17:30 20:30
2015-04-15 Pörteborg 17:00 21:00
2015-04-16 Malax Kommunhus 16:00 22:00
Petalax högstadie 16:30 21:30
Molpe skola 16:45 21:15
Korsnäs UF 17:00 21:00

 

Anmäl Er senast den 7 april till: anmalan@vindin.fi eller per telefon till Allan Nyholm 0400-261440.

Ange: Namn, datum och uppsamlingsplats

Under resan bjuder vi på enklare förtäring i form av smörgås och kaffe.