VindIn får bygglov till vindkraftspark i Österbotten

posted in: Aktuellt Vindin, Svalskulla | 0

Vindkraftföretaget VindIn har nu fått bygglov för fem vindkraftverk i Svalskulla.
Projektet är VindIns första i Österbotten som når bygglovsstatus.

Under hösten kommer upphandling av turbiner påbörjas och till våren planeras byggnation av vägar och fundament. Hösten 2014 beräknas vindkraftsverken kunna resas och tas i full drift. Med de upparbetade erfarenheterna från Svalskulla avser VindIn att gå vidare med utredningar och utveckling av övriga vindkraftsprojekt i Närpes.  Alla projektområdena bedöms ha goda vindresurser och ligger långt från bostadshus. I dagsläget bedrivs där aktivt skogsbruk.

Frågor besvaras av: Christina Hillforth (Projektdirektör):
Email christina.hillforth@vindin.se Tel: +46 709 577 537

Johan Berggren (Projektledare Österbotten):
Email: johan.berggren@vindin.se Tel: +46 73 500 71 36


VindIn AB

VindIn AB är ett expansivt vindkraftbolag, grundat 2006. De energiintensiva ägarna till VindIn är: AGA, AkzoNobel, Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso, Boliden, Cementa, Preem och LKAB. Inom Nordpool området identifierar Företaget lämpliga platser för vindkraft. VindIn utvecklar, bygger och driver vindparkerna för att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att producera en terawattimme (TWh) vindkraft innan slutet av 2015.

Vindkraftsproduktionen startade i Skutskär 2009 med 5 verk. I Solberg, utanför Örnsköldsvik, är ytterligare 30 verk i drift sedan 2012. Läs mer om VindIns aktuella projekt på www.vindin.se

VindIn Ab/Oy ägs av VindIn AB och grundades 2012 med anledning av företagets expansiva utveckling av vindkraftprojekt i Österbotten, Finland.