Scandem blir balansansvarig för VindIn ABs vindkraftsprojekt

posted in: Aktuellt Vindin, Press | 0

Scandem blir balansansvarig för VindIn ABs vindkraftsprojekt i Sverige 

Energimäklarföretaget Scandem har fått uppdraget att för VindIn ABs räkning ansvara för produktionsplanering och avräkningen av de vindkraftsprojekt som
VindIn AB planerar att uppföra runt om i Sverige.

VindIn AB är ett av de projekt som Basindustrins elbolag BasEl AB bildat med syfte att öka tillgången på förnyelsebar el på den Nordiska elmarknaden.

– Vi är mycket glada över att ha fått det här uppdraget, säger Roger Karlsson, VD i Scandem. Det här avtalet stärker ytterligare vår position som en ledande service leverantör och rådgivare till företag som producerar förnyelsebar energi. Sedan
tidigare har vi i Scandem även fått förtroendet att hantera flera av BasEl-företagens konsumtionsplanering.

– Vi bedömer att vi kommer att få låga balanskraftskostnader tillsammans med god service i och med den här överenskommelsen, säger Anders Lyberg, VD i VindIn. Vi tror också att samarbetet med Scandem erbjuder ytterligare  utvecklingsmöjligheter i framtiden.

 

För ytterligare information, kontakta:

Roger Karlsson, VD i Scandem, telefon 019-12 19 45, mobiltelefon 070-680 17 01
Anders Lyberg, VD i VindIn AB, telefon 08 – 625 68 57

Scandem AB bildades 1995 och är idag ett av Nordens största konsultföretag inom energiförvaltning. Scandem är mäklare på den nordiska elbörsen NordPool och erbjuder elhandel, prissäkring och handel med utsläppsrätter och elcertifikat. Scandem har Finansinspektionens tillstånd till att bedriva värdepappershandel för annans räkning. Företaget är lokaliserat till Örebro och har tretton anställda.

VindIn AB är den energiintensiva industrins satsning på att identifiera, utveckla, bygga och driva vindkraftverk i Skandinavien i syfte att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att uppföra vindkraftverk som ett normalår kan producera en terawattimme (TWh) vindkraft.