Tillståndsansökan inlämnad

posted in: Aktuellt Vindin | 0

I maj 2013 lämnades tillståndsansökningar in till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för Vedboprojektets delområden Haurida Västra, Knohult och Älgön.