VindIn och Metsä Board utreder gemensamt förutsättningar och möjligheter till långsiktigt elnätsamarbete

posted in: Aktuellt Vindin, Press, Svalskulla | 0

VindIn utvecklar vindkraft i Sydösterbotten. Bakom VindIn står några av Nordens mest elintensiva och kapitalstarka industribolag. Bolaget har som strategi att själva driva sina vindkraftparker under minst 20 år för att öka utbudet av förnyelsebar el på den nordiska marknaden.

Metsä Board är ett elintensivt bolag med bl.a. en fabrik i Kaskö, Sydösterbotten, som producerar blekt semimekanisk massa till papper och kartongsindustrin.

Tillsammans utreder VindIn och Metsä Board förutsättningar och möjligheter till samarbete kring ett utökat utnyttjande av befintlig infrastruktur för högspänd kraftöverföring. Med samarbetet kan VindIns planerade vindkraftsparker, Kalax, Pjelax och Böle anslutas till Metsä Boards 25 km långa högspänningsledning (110 kV) mellan Kaskö och Kristinestad. .

Förutsatt utvärderingen av utredningarna resulterar i att nätsamarbetet är tekniskt och kommersiellt genomförbart, kommer VindIn och Metsä Board planera nästa steg för att verkställa samarbetet.

Christina Hillforth (Projekt direktör): Email christina.hillforth@vindin.se
Ilkka Latvala (Energidirektör, Metsä Group) E mail: Ilkka.Latvala@metsagroup.com

VindIn

VindIn AB är ett vindkraftsbolag, grundat 2006. De energiintensiva ägarna till VindIn är: AGA, AkzoNobel, Billerud Korsnäs, Holmen, Stora Enso, Boliden, Cementa, Preem och LKAB.

 Inom Nordpool området identifierar företaget lämpliga platser för vindkraft. VindIn utvecklar, bygger och driver vindparkerna för att säkerställa konkurrenskraftig elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att producera en terawattimme (TWh) vindkraft inom några år.

 Vindkraftsproduktionen startade i Skutskär 2009 med 5 verk. I Solberg, utanför Örnsköldsvik, är ytterligare 30 verk i drift sedan 2012. Läs mer om VindIns aktuella projekt på www.vindin.se

 VindIn Ab/Oy ägs av VindIn AB och grundades 2012 med anledning av företagets expansiva utveckling av vindkraftsprojekt i Österbotten, Finland.

Metsä Board

Metsä Board är Europas ledande producent av falskartong gjord av färskfiber, världens ledande tillverkare av bestrukna white top kraftliners och en ledande pappersleverantör. Metsä Board erbjuder förstklassiga lösningar för konsument- och butiksförpackningar, trycksaker och kontorsapplikationer. Företagets försäljningsnätverk står till tjänst för varumärkesägare, tillverkare av kartong- och wellpappförpackningar, tryckerier, grossister och kontorsvaruleverantörer. Metsä Board hör till Metsä Group och är börsnoterat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Omsättningen 2012 uppgick till 2,1 miljarder euro. Antalet anställda är cirka 3 300.