Blekinge Offshore AB

posted in: Blekinge Offshore | 0

VindIn AB äger 10% av Blekinge Offshore AB. Läs mer på Blekinge Offshore ABs hemsida.  Till hemsidan. Läs även mer i våran pressrelease. Till pressreleasen

Information om Kärsås

posted in: Kärsås | 0

VindIn avser att uppföra och driva fyra(4) vindkraftverk vid Kärsås i Falkenbergs kommun, Hallands län. Parken är belägen ca 1,5 mil öster om Falkenberg, på södra sidan av väg 150, ca 2 km öster om Grinnared och ca 1,5 km … Continued

Vindpark Rudet

posted in: Rudet | 0

Vindpark Rudet är belägen i Mariestads kommun, öster om samhället Sjötorp. Vindparken är delvis placerad inom ett av kommunens utpekade vindbruksområden. Naturen är omväxlande och består till stora delar av produktionsskog med inslag av äldre skog och odlad mark. Närheten … Continued

Projektutveckling i Österbotten

posted in: Okategoriserade | 0

Vindin verkar för att etablera lönsam kraftproduktion inom Nordpoolområdet och samtidigt öka energitillgången på marknaden. För närvarande pågår projektutveckling för etablering av vindkraftsparker på ett flertal platser i Österbotten.

Förnyat samrådsunderlag, Vedbo

posted in: Okategoriserade | 0

Utifrån synpunkter som lämnats in under samrådsfasen har materialet arbetats om. Med anledning till detta kommer ett nytt samråd genomföras. Samrådstiden är ändrad till den 7e december. Ladda ner samrådsunderlaget Se även den nya informationen till höger.

Förnyat samrådsunderlag, Vedbo

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Utifrån synpunkter som lämnats in under samrådsfasen har materialet arbetats om. Med anledning till detta kommer ett nytt samråd genomföras. Samrådstiden är ändrad till den 7e december. Ladda ner samrådsunderlaget

Inbjudan till visning Solberg

posted in: Solberg | 0

Markägare, Solbergsbor och övriga intresserade hälsas välkomna till en byggvisning med buss, där VindIn AB:s byggledning och Siemens platschef berättar om byggandet av de 30 vindkraftverken på Trattberget/Skallberget. Tid: Lördagen den 28 juli 2012, ca 13.00 – 15.30 Plats: Påstigning … Continued

Upprustning av Gulselevägen, Solberg

posted in: Solberg | 0

Gulselevägen – vägarbeten och transporter 2012 Under våren och sommaren kommer VindIn AB:s entreprenörer att trafikera en sträcka på Gulselevägen med mycket tunga transporter. Det gäller sträckan mellan Degersjö och vår nya uppfart till Skallberget (4,3 km), där vindkraftverken ska … Continued

English English Swedish Swedish