Ansökan för Preem Lysekil inlämnad

posted in: Vindpark Preem Lysekil | 0

En ansökan är nu inlämnad till Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län. Totalt planerar VindIn uppföra sju vindkraftverk i området, fyra på marker som ägs av Preem AB, och tre på närliggande marker med andra ägare. Alla verken planeras att läggas på … Continued

Jens Marquardt, ny VD i VindIn Elnät AB

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Jens Marquardt har utsetts till VD i VindIn Elnät AB med tillträde den 26 januari 2012. Jens efterträder Anders Lundkvist som återgått till LKAB som miljöchef. Vi tackar Anders för goda insatser och hälsar Jens välkommen in i bolaget.

Samrådsunderlag Vedbo

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Samråd med allmänheten inför VindIns planerade uppförande av vindkraftverk i Vedbo och Aneby, Jönköpings kommun. Samrådet med allmänheten kommer förutom utskick av detta samrådsunderlag dels att genomföras genom en utställning i Aneby kommunhus under perioden 8 – 21 november, och dels … Continued

Lysekil: Vindkraft och fastighetspriser

posted in: Vindpark Preem Lysekil | 0

Vid samrådet med kringboende i Lysekil den 16 augusti åtog sig VindIn att redovisa rapporter som beskriver hur vindkraftetablering kan inverka på fastighetspriserna i närområdet. Vi vill tipsa på följande rapporter: Rapport från Svensk Vindenergi sept 2010. ”Vindkraft i sikte. … Continued

English English Swedish Swedish