Antal verk: 30-50 verk

Total effekt: 60-200 MW

Driftstatus: Projektering

Beskrivning: Norr om Ivarsboda i Umeå och Robertsfors kommun