Antal verk: upp till 37 stycken

Total effekt: upp till 140 MW

Driftstatus: Prospektering

Projektbeskrivning: Uppförande av vindkraftverk i Vedbo, Aneby och Jönköpings kommuner