Antal verk: 30st

Total effekt: 60-70 MW

Driftstatus: Arbeten med vägar, uppställningsplaner och fundament pågår på Trattberget och Skallberget.

Vintern 2011/12 utförs montering av 100 stolpar och linjedragning mellan Trattberget och Hällby kraftstation. Transformator och byggnad levereras till Trattberget.

Beskrivning: Örnsköldsviks kommun