Antal verk: 5 stycken

Total effekt: 10-18 MW

Driftstatus: Uppförande

Beskrivning: Älvkarleby kommun utanför Gävle