Tillståndsansökan inlämnad

posted in: Vedbo | 0

I maj 2013 lämnades tillståndsansökningar in till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för Vedboprojektets delområden Haurida Västra, Knohult och Älgön.

Förnyat samrådsunderlag, Vedbo

posted in: Vedbo | 0

Utifrån synpunkter som lämnats in under samrådsfasen har materialet arbetats om. Med anledning till detta kommer ett nytt samråd genomföras. Samrådstiden är ändrad till den 7e december. Ladda ner samrådsunderlaget

Samrådsunderlag Vedbo

posted in: Vedbo | 0

Samråd med allmänheten inför VindIns planerade uppförande av vindkraftverk i Vedbo och Aneby, Jönköpings kommun. Samrådet med allmänheten kommer förutom utskick av detta samrådsunderlag dels att genomföras genom en utställning i Aneby kommunhus under perioden 8 – 21 november, och dels … Continued

English English Swedish Swedish