Inbjudan till visning Solberg

posted in: Solberg | 0

Markägare, Solbergsbor och övriga intresserade hälsas välkomna till en byggvisning med buss, där VindIn AB:s byggledning och Siemens platschef berättar om byggandet av de 30 vindkraftverken på Trattberget/Skallberget.

Tid: Lördagen den 28 juli 2012, ca 13.00 – 15.30 Plats: Påstigning på bussen sker vid Solstrålen i Solberg.

Sista anmälningsdatum är söndagen den 22a Juni.

 

För mer information ladda hem inbjudan (PDF, 0.1 MB)

Upprustning av Gulselevägen, Solberg

posted in: Solberg | 0

Gulselevägen – vägarbeten och transporter 2012 Under våren och sommaren kommer VindIn AB:s entreprenörer att trafikera en sträcka på Gulselevägen med mycket tunga transporter. Det gäller sträckan mellan Degersjö och vår nya uppfart till Skallberget (4,3 km), där vindkraftverken ska stå. Vi har kommit överens med Tärnikberget Samfällighetsförening om upprustning och underhåll av vägen.

Ladda hem detaljerad information (PDF, 0.2MB)

Ansökan för Preem Lysekil inlämnad

posted in: Vindpark Preem Lysekil | 0

En ansökan är nu inlämnad till Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län.

Totalt planerar VindIn uppföra sju vindkraftverk i området, fyra på marker som ägs av Preem AB, och tre på närliggande marker med andra ägare. Alla verken planeras att läggas på höjdområden i området, mellan 40 och 70 m över mark och kommer i huvudsak att anläggas direkt på berg. Den planerade markanvändningen i det aktuella området är tung industri och annan industri med omgivningspåverkan , samt skydds- zoner för dessa.

De viktigaste dokumenten i ansökan är:

TEKNISK BESKRIVNING

Ladda ner den tekniska beskrivningen

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Ladda ner miljökonsekvensbeskrivningen

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar:

• Förekomst av fornlämningar.

• Beskrivning av naturmiljön i området kring verk och vägar; med inventering

av förekomst av olika fågelarter samt markflora, samt värdering av förhållandena i och kring dammarna.

Ladda ner naturinventeringen

• Beräknade ljudnivåer

• Beräknade skuggfrekvenser

• Fotomontage har utförts för att visualisera de planerade verken i omgivningarna.

Ladda ner fotomontage

Bedömningen är att de planerade vindkraftverken ska kunna anläggas och drivas utan att skada fornlämningar eller skyddsvärd natur. De planerade vindkraftverken kommer att ljudnivån 40 dB(A) vid alla fastigheter.

Skuggfrekvenser utöver det som kan anses vara acceptabelt kommer att motverkas genom styrning av verkens drift.

 

Andra relevanta länkar:

Kommunens vindbruksplan

Ladda ner från Lysekils kommuns hemsida

Jens Marquardt, ny VD i VindIn Elnät AB

posted in: Aktuellt Vindin | 0

Jens Marquardt har utsetts till VD i VindIn Elnät AB med tillträde den 26 januari 2012. Jens efterträder Anders Lundkvist som återgått till LKAB som miljöchef.

Vi tackar Anders för goda insatser och hälsar Jens välkommen in i bolaget.

Samrådsunderlag Vedbo

posted in: Vedbo | 0

Samråd med allmänheten inför VindIns planerade uppförande av vindkraftverk i Vedbo och Aneby, Jönköpings kommun.

Samrådet med allmänheten kommer förutom utskick av detta samrådsunderlag dels att genomföras genom en utställning i Aneby kommunhus under perioden 8 – 21 november, och dels genom ”öppet hus” den 17 november mellan kl. 16.00 och 20.00 på samma plats. Vid det senare tillfället finns representanter från VindIn på plats för att ge information och svara på frågor.

 Ladda hem samrådsunderlaget